Tarieven 2011

Aan een kennismakingsgesprek (telefonisch) zijn geen kosten verbonden.

Een consult kost € 70,00 (uurtarief).
Het maken van een voedingsschema kost € 55,00.

Het is ook mogelijk om een coachingstraject in te gaan, de kosten hiervoor zullen in overleg worden bepaald.

Algemene voorwaarden
ABC Voeding is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van een gegeven voedingsadvies. De kosten zijn exclusief BTW, parkeergeld (indien van toepassing), reiskosten. Reiskosten worden berekend voor 0,35 eurocent per km.
ABC Voeding houdt zich het recht voor om, mocht dit om welke reden dan ook noodzakelijk zijn, een coachingstraject te stoppen.